Smart Security System

ผู้รับเหมาวางระบบกล้องวงจรปิด และความปลอดภัยจาก iQ Tech ที่ตอบสนอนทุกการใช้งาน

Smart MDVR by iQ Tech

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรถยนต์ที่ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลาแม้ดับเครื่องยนต์

Smart Parking System

ระบบไม้กั้นและที่จอดรถอัจฉริยะที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดด้วยความแม่นยำกว่า 95%

Smart Home System

นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะที่เปลี่ยนบ้านของคุณให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจาก iQ Tech

ด้วยมาตรฐานของการเป็นผู้นำการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศ ที่ผสานกับสินค้าที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากลที่ทำให้ iQ Tech เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมความปลอดภัยที่สามารถตอบสนองได้ในทุกอุตสาหกรรมของคุณ

Make dreams come true

The easiest way to
turn innovation life into a
quality lives

Make dreams come true

Our Latest Projects

Innovation Security Solutions

เลือกสิ่งที่ใช่
เพื่อความปลอดภัย
ให้เกิดขึ้นด้วยต้วคุณ

    Get a Free Quote

    สนใจสินค้าและบริการของเราสามารถฝากข้อมูลของท่าน แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด